0903 623 891 0911 623 891 Po-Pia: 9:00 - 19:00

Po stopách starých Slovanov a Veľkej Moravy, hradisko Valy Mikulčice, Pamätník Veľkej Moravy Staré Město, archeoskanzen Modrá

Cieľom nášho výletu bude Slovácko, kraj pozdĺž dolného toku rieky Moravy, pomedzie Slovenska a Moravy, pevne spätý s históriou Veľkomoravskej ríše. Odtiaľto sa do celého slovanského sveta šírila vzdelanosť, múdrosť a poznanie príchodom slovanských vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda. Na tomto území archeologické výskumy vykonávané po roku 1945 odkryli niekoľko základov miest tzv. hradísk, ktoré boli na svoju dobu obrovské. Žilo v nich okolo tritisíc obyvateľov, čo bolo takmer tri krát viac ako obyvateľov vtedajšieho Londýna alebo Paríža. Navštívime dve hradiská. Hradisko v Mikulčiciach a Starom Meste. Predpokladá sa, že hradisko v Mikulčiciach bolo hlavným mestom Veľkomoravskej ríše, sídlom veľkomoravských kráľov, Mojmíra, Rastislava a Svätopluka. Uvidíme tu priamo v prírode, v teréne kópie základov ôsmych kostolov a kniežacieho paláca. Na celé hradisko sa pozrieme z vyhliadkovej veže s inštruktážnymi priestorovými mapami. V návštevníckom centre si pozrieme interaktívnu expozíciu kniežacieho hradu a v druhej sakrálnej expozícii uvidíme základy ii. kostola s vystavenými archeologickými zbierkami predmetov z čias Veľkej Moravy. Celým hradiskom sa prejdeme po trase s popisom jednotlivých kópii základov stavieb. V Starom Meste nad základmi prvej objavenej kamennej veľkomoravskej stavby kostola navštívime interaktívnu výstavu Pamätníka Veľkej Moravy. V Modrej si vedľa pôvodných základov kostola sv. Jána pozrieme repliku pôvodnej stavby kostola a so životom starých slovanov v hradiskách nás názornou formou zoznámi archeoskanzen, v ktorom uvidíme ako žili naši predkovia v 9. storočí.

Typ: jednodenný výlet

Termín: apríl – október kedykoľvek

Cena bez vstupov pri počte 45 osôb s odchodom z Bratislavy = 14 €

Cena z iného východiskového miesta dohodou