0903 623 891 0911 623 891 Po-Pia: 9:00 - 19:00

Za zdrojom energie, vodná elekráreň Dalešice, jadrová elektráreň Dukovany, vzdelávací park Oslavany, kozia farma

Našim cieľom bude oboznámiť sa kde a ako sa vyrába elektrická energia a to na jednodňovom výlete, alebo na dvojdňovom zájazde. Navštívime dva zdroje elektriny a to vodnú a jadrovú elektráreň. Je možné navštíviť obe elektrárne súčasne, alebo každú zvlášť, s tým, že sa do výletu zahrnie podľa počasia a kalendárneho obdobia buď plavba vyhliadkovou loďou po priehrade, alebo návšteva kozej farmy s hodinovým výkladom o chove a výrobe kozích výrobkov s možnosťou ich nákupu, alebo výstup na vyhliadkovú vežu. Hlavne pre deti a školy doporučujeme návštevu zážitkovo-náučného, poznávacieho zábavného centra, s množstvom pohybových aktivít, s interaktívnou kolektívnou hrou, počas ktorej sa deti hravou formou oboznámia s fyzikou, geológiou, ťažbou čierneho uhlia, baníctvom za účasti skúsených sprievodcov. Zaujímavou možnosťou je aj návšteva blízkeho súkromného poľnohospodárskeho múzea s výkladom o starodávnych technických prostriedkoch a náradí používanom v minulosti pri práci na poli. Pre kolektívy bude zaujímavá návšteva jedného z viacerých okolitých zámkov, prípadne Dalešického pivovaru, v ktorom sa nakrúcal film „Postřižiny“, alebo návšteva vinárstva s odborným výkladom vo vinohradoch o pestovaní vinnej révy a výrobe vína.
Toto všetko nám ponúka malebná oblasť Vysočina, kde na rieke Jihlava bolo v rokoch 1970-78 vybudované vodné dielo, priehrada a vodná elektráreň Dalešice. Vybudovanie priehrady súviselo s výstavbou neďalekej Jadrovej elektrárne Dukovany. Vo vodnej elektrárni si obzrieme obrie turbíny, zaujímavým výkladom pri prehliadke celého výrobného areálu nás budú sprevádzať odborný sprievodcovia, dozvieme sa akým spôsobom sa vlastne z vody vyrába elektrina a ako sa k nám do domácností dostáva. Obe elektrárne sú úžasným kolosom a ich prehliadka zanechá nielen v deťoch, ale aj v dospelej osobe hlboký dojem. V priebehu školského roka môžu vodnú elektráreň navštíviť len deti staršie ako 12 rokov, v pevnej uzavretej obuvi. Počas letných prázdnin majú elektrárne program aj pre mladšie deti. Do elektrární je prísne strážený vstup, dostať sa sem je možné len na objednávku za prísnych bezpečnostných opatrení. Aj jadrovou elektrárňou nás budú sprevádzať odborný sprievodcovia, ktorí už roky sprevádzajú školské skupiny a výklad je preto robený zábavnou formou prispôsobenou veku návštevníkov. Prehliadka každej elektrárne trvá cca 2 hod.

Typ: jednodenný výlet alebo dvojdňový zájazd

Termín výletu/zájazdu: celoročne, kedykoľvek

Cena jednodňového výletu len do elektrární pri počte 45 osôb s odchodom z Bratislavy je 16,- €

Cena s ľubovolne zvoleným programom dohodou

Cena z iného ľubovoľného východiskového miesta dohodou